VAF01 - Hỗ trợ người khiếm thị tại Hà Nội

 

 

 

VAF02 - Hình ảnh sẽ được cập nhật sớm ...