Vietnam and Friends

Địa chỉ văn phòng: Tầng 4, 44 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Địa chỉ gửi thư: 105/7/15 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: +84.(0)9 04 69 36 96

Thư điện tử: lam@vietnamandfriends.org or xinchao@vietnamandfriends.org

Website: www.vietnamandfriends.org

Form Liên hệ

Đổi mã