ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG
“THÔNG BÁO VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA NGƯỜI DÙNG
Thông báo này về Quyền riêng tư của người dùng (“Thông báo”) mô tả cách thức Trung tâm Hỗ trợ trẻ em khuyết tật hoà nhập cộng đồng (gọi tắt là Trung tâm Việt Nam và Những người bạn hoặc VAF) sử dụng Thông tin Cá nhân của người dùng.
Thu thập Thông tin Cá nhân
“Thông tin Cá nhân” là thông tin về bạn mang tính nhận dạng, bao gồm nhưng không giới hạn tên, số chứng minh thư nhân dân, số giấy khai sinh, số hộ chiếu, quốc tịch, địa chỉ, số điện thoại, số fax, thông tin ngân hàng, thông tin thẻ tín dụng, dân tộc, giới tính, ngày sinh, tình trạng hôn nhân, tình trạng cư trú, nền tảng giáo dục, tình trạng tài chính, sở thích cá nhân, địa chỉ thư điện tử (email) của bạn, nghề nghiệp, định danh của bạn trong VAF, thông tin của bạn trong VAF, ngành làm việc của bạn, bất kỳ thông tin nào về bạn mà bạn đã cung cấp cho VAF trong các đơn đăng ký, đơn xin gia nhập hoặc bất kỳ đơn tương tự nào và/hoặc bất kỳ thông tin nào về bạn đã được hoặc sẽ được VAF thu thập, lưu trữ, sử dụng và xử lý theo thời gian và bao gồm các thông tin cá nhân nhạy cảm như các dữ liệu về sức khỏe, tôn giác hoặc tín ngưỡng tương tự khác.
1. Mục đích và phạm vi sử dụng thông tin
1.1. Phạm vi thu thập thông tin
Thông tin Cá nhân” là thông tin về người dùng mang tính nhận dạng, bao gồm nhưng không giới hạn tên, số chứng minh thư nhân dân, số giấy khai sinh, số hộ chiếu, quốc tịch, địa chỉ, số điện thoại, số fax, thông tin ngân hàng, thông tin thẻ tín dụng, dân tộc, giới tính, ngày sinh, tình trạng hôn nhân, tình trạng cư trú, nền tảng giáo dục, tình trạng tài chính, sở thích cá nhân, địa chỉ thư điện tử (email) của người dùng, nghề nghiệp, định danh của người dùng trong VAF, thông tin của người dùng trong VAF, ngành làm việc của người dùng, bất kỳ thông tin nào về người dùng mà người dùng đã cung cấp cho VAF trong các đơn đăng ký, đơn xin gia nhập hoặc bất kỳ đơn tương tự nào và/hoặc bất kỳ thông tin nào về người dùng đã được hoặc sẽ được VAF thu thập, lưu trữ, sử dụng và xử lý theo thời gian và bao gồm các thông tin cá nhân nhạy cảm như các dữ liệu về sức khỏe, tôn giác hoặc tín ngưỡng tương tự khác.
Việc người dùng cung cấp Thông tin Cá nhân của người dùng thông qua Danh bạ hoặc cấp quyền truy cập máy ảnh điện thoại để thu thập thông tin cá nhân là hoàn toàn tự nguyện. Tuy nhiên, nếu người dùng không cung cấp cho VAF Thông tin Cá nhân của người dùng, VAF sẽ không thể xử lý Thông tin Cá nhân của người dùng cho các Mục đích và Mục đích Bổ sung như được nêu dưới đây.
Bên cạnh những Thông tin Cá nhân người dùng trực tiếp cung cấp cho VAF, VAF có thể thu thập Thông tin Cá nhân của người dùng từ nhiều nguồn khác nhau như:
• Cá nhân người dùng sử dụng máy ảnh của điện thoại để chụp lại bản sao các giấy tờ/văn bản có số định danh cá nhân và các thông tin kèm theo;
• Điền các đơn đăng ký hoặc đơn xin gia nhập hoặc các đơn tương tự khác;
• Khi người dùng tương tác và giao tiếp với VAF tại bất kỳ sự kiện hay hoạt động nào;
• Khi người dùng tham gia các cuộc thi do VAF tổ chức;
• Từ nhiều thực thể hoặc đơn vị thuộc VAF; hoặc
• Qua việc sử dụng các trang web của VAF, bao gồm tất cả các trang web do VAF điều hành và đặt dưới tên thương hiệu tương ứng (“các Trang Web”). Thông tin Cá nhân của người dùng có thể được thu thập từ tập cookies được sử dụng trên các Trang Web.
1.2. Mục đích và phạm vi sử dụng thông tin
Mục đích chung:
• Để xác thực thông tin người dùng có đúng đối tượng thụ hưởng của ứng dụng sách nói Open Road Audiobooks;
• Để trả lời các câu hỏi, bình luận và phản hồi của người dùng;
• Để liên lạc với người dùng về bất kỳ mục đích nào được liệt kê tại Thông báo này;
• Để phục vụ mục đích quản lý nội bộ như kiểm toán, phân tích dữ liệu, lưu trữ cơ sở dữ liệu;
• Để phục vụ mục đích phát hiện, ngăn chặn và truy tố tội phạm;
• Để giúp VAF tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật;
Đối với người dùng của các dịch vụ do VAF cung cấp:
• Để cung cấp cho người dùng bất kỳ dịch vụ nào mà người dùng yêu cầu;
• Để xử lý các đăng ký của ngươi dùng và để cung cấp các dịch vụ cho người dùng;
• Khi người dùng yêu cầu tải xuống và sử dụng ứng dụng Open Road Audiobooks, hoặc để xử lý yêu cầu của người dùng, để cung cấp Ứng dụng cho người dùng và để cung cấp cho người dùng giấy phép sử dụng Ứng dụng;
• Để xử lý việc tham gia của người dùng vào bất kỳ sự kiện, hoạt động, nhóm trọng điểm, nghiên cứu, cuộc thi, chương trình khuyến mại, cuộc bình chọn, khảo sát hoặc sản phẩm nào;
• Để hiểu và phân tích các nhu cầu và sở thích của người dùng;
• Để phát triển, tăng cường, và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng được nhu cầu của người dùng;
Mục đích tiếp thị và quảng bá:
VAF cũng sử dụng và xử lý thông tin của người dùng để thông qua đường bưu điện, điện thoại, tin nhắn sms, trực tiếp và/hoặc qua email:
• Gửi cho người dùng các cảnh báo, bản tin, cập nhật, bưu phẩm, tài liệu quảng cáo, đặc quyền, lời chúc mừng trong các dịp đặc biệt từ VAF, các đối tác, nhà tài trợ của VAF;
• Thông báo và gửi giấy mời cho người dùng về các sự kiện hoặc hoạt động do VAF, đối tác, nhà tài trợ hoặc nhà quảng cáo của VAF tổ chức;
• Xử lý các đăng ký tham gia của người dùng vào các sự kiện hoặc hoạt động và để liên lạc với người dùng về sự tham gia của người dùng tại sự kiện hoặc hoạt động đó;
2. Thời gian lưu trữ thông tin
Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự người dùng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của người dùng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Open Road Audiobooks.

 TẢI ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG