Khai giảng năm học mới tại trường Nguyễn Đình Chiểu : tiết mục múa hát của các học sinh

Hà Nội, ngày mùng 5 tháng 9 năm 2012

 

Một ngày tại trường Nguyễn Đình Chiểu

Hà Nội, tháng 10 – tháng 11 năm 2011

(Thực hiện bởi Đặng Thế Lâm, Prisca Goullet, Đặng Hải Bằng, Đặng Quốc Lương, Thảo Xuân)