Tin tức

Bạn có muốn đóng góp sức mình cho một hoạt động cộng đồng vừa VUI , KHỎE, lại VÔ CÙNG Ý NGHĨA?

Bạn có tin chạy cũng có thể là một môn thể thao đồng đội, một hoạt động vì cộng đồng?

Hãy tham gia làm tình nguyện viên hỗ trợ cho sự kiện 2GETHER 2017 – CHẠY VỚI TÔI ngay hôm nay!

Nếu tôi đưa bạn một bản đăng ký thử thách bản thân, tận hưởng trải nghiệm và tạo nên sự khác biệt cho cộng đồng, bạn sẽ nhận lấy nó chứ? Bản đăng ký trở thành tình nguyện viên của Vietnam and Friends!

Báo chí

  • Thông tin sẽ được cập nhật sớm ...